Lantmännens Forskningsstiftelse

Lantmännens Forskningsstiftelse är vår egen stiftelse som investerar i forskning vid olika högskolor, universitet eller institut, både nationellt och internationellt. Stiftelsen har stor betydelse för vårt forskningsarbete och är en viktig del i arbetet med innovation. 

Texten uppdaterad 29 augusti 2019.

25 miljoner till forskning

Stiftelsen delar årligen ut upp till 25 miljoner kronor till olika forskningsprojekt. Genom denna satsning vill vi utveckla idéer och generera kunskap som kan ge ökat värde i hela kedjan från jord till bord. Stiftelsen har tre fokusområden: Lantbruk och Maskin, Bioenergi och Gröna Material samt Livsmedel och förpackningar. Målsättningen inom dessa är att:

  • Produktionen i jordbruket ska kunna öka samtidigt som negativ miljöpåverkan minimeras. 

  • Bidra till utvecklingen av ett biobaserat samhälle genom att utnyttja potentialen som finns i jordbruket.

  • Utveckla lönsamma och hållbara livsmedel från spannmål och andra växtbaserade råvaror som bas.

Forskningsresultaten ska bidra till kunskap som på sikt kan implementeras i Lantmännens verksamhet eller på våra ägares gårdar.

Ansök om forskningsmedel

Nästa öppna utlysning är i september 2020.

Vi har gärna en dialog om möjliga projektupplägg innan ansökan skickas in. Om du planerar ett större projekt är det möjligt att söka medfinansiering från vår stiftelse. Vi är även intresserade av examensarbeten, förstudier och pilotprojekt inom något av stiftelsens tre fokusområden.

Stiftelseportalen

Instruktioner om hur du söker medel, rapporterar ett pågående projekt eller bedömer inkomna ansökningar finns i Stiftelseportalen.

Klicka här för att logga in i Stiftelseportalen

Bedömningskriterier

Här finns de kriterier som används när vi bedömer ansökningar.

Tre fokusområden

I utlysningstexterna kan du läsa mer om vilken typ av projekt vi söker. Om du har en projektidé som spänner över mer än ett fokusområde är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig välja rätt område för ansökan.

Organisationen

Alla inkomna ansökningar bedöms av någon av stiftelsens tre beredningsgrupper. Därefter tar stiftelsens styrelse beslut om ansökningarna. Både styrelse och beredningsgrupper består av tre lantbrukare, tre externa vetenskapliga experter och tre tjänstemän på Lantmännen. Sammansättningen har till syfte att bedöma och säkerställa projektens lantbruksnytta, vetenskapliga kvalitet och affärsmässiga potential.

30 år av framgångsrik forskning

För ca 30 år sedan skapades tre forskningsstiftelser; SL-stiftelsen, VL-stiftelsen och Stiftelsen Cerealia FoU. Verksamheten inom de tre forskningsstiftelserna samordnas idag och agerar under samma tak; Lantmännens Forskningsstiftelse.

Lantmännens Forskningsstiftelse har till ändamål att bedriva vetenskaplig forskning och utveckling inom området spannmål och andra råvaror från jordbrukets växtodling och vidareförädling därav i syfte att främja användningen av nämnda råvaror.