Klimatsmart gödsel

Gödsel är en av de stora utsläppskällorna inom jordbruket och därför ett av våra viktigaste forskningsområden. Så kallad BAT-gödsel ingår redan i vårt odlingskoncept Klimat & Natur och är ett viktigt första steg.