Tidskriften Cerealier

Tidskriften Cerealier samlar aktuell forskning om cerealier och andra närliggande områden. Syftet är att öka kunskapen med utgångspunkt i aktuell forskning och näringsdebatt. Tidskriften ges ut av Lantmännens Forskningsstiftelse och kommer ut med fyra nummer per år.

Prenumerera

Skicka ett mejl till tidskriftenc@lantmannen.com med information om namn, adress, e-post och eventuell företag/organisation. Till samma mejl kan du även skicka övriga prenumerationsärenden eller frågor om tidskriften.