Ursprung

Ursprung och transparens är viktiga frågor för oss på Lantmännen. Vi använder idag svenskt spannmål i vårt svenska sortiment, svenskt kött och fågel i våra färdigrätter och i ökande grad också svenska bönor. Vi har en tydlig ursprungsmärkning på våra produkter, exempelvis på vetemjöl, havregryn och pannkakor, på våra bönor från Öland och vår pasta från Gotland. Dessutom har vi ett välutvecklat arbete med kvalitet och livsmedelssäkerhet med många kontrollpunkter genom hela produktionskedjan.

Vi fortsätter att jobba vidare med vårt produktsortiment för att ständigt öka användningen av svenska råvaror, som till exempel svenska bönor i GoGreens sortiment, och med att tydligt lyfta fram ursprung och övriga mervärden. Det är viktigt att matens ursprung tydliggörs, men lika viktigt att ha ett bredare hållbarhetsperspektiv än bara svenskt ursprung - exempelvis hur maten är tillverkad. Det finns flera faktorer av betydelse för en hållbar utveckling av livsmedelsproduktionen och -konsumtionen.

Vi på Lantmännen använder vår gröna grodd som garant på våra livsmedelsförpackningar. Den gröna grodden står för ansvarsfullt producerad mat. Mat som vi tar fram på ett hållbart sätt, från jord till bord. Vårt varumärke och våra produkter står för ansvar, kvalitet och förtroende genom hela värdekedjan. Hela vår verksamhet bygger på att skapa långsiktigt värde för våra ägare, svenska bönder. Genom att vi är ägda av Sveriges bönder och driver en framgångsrik verksamhet kan vi säkerställa ett livskraftigt lantbruk och varje år ge utdelning till ägarna inom Sveriges lantbruk.