Finansiell information

Här samlar vi våra ekonomiska rapporter: delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar. Här hittar du även årsredovisningens bilaga med hållbarhetsrelaterade indikatorer.

Datum för publicering av Lantmännens finansiella rapporter:

2019
Bokslutskommunikén (september-december 2018 samt helåret 2018) publiceras den 6/2
Tertialrapport 1 (januari-april 2019) publiceras den 29/5
Tertialrapport 2 (maj-augusti 2019) publiceras den 3/10

2020
Bokslutskommunikén (september-december 2019 samt helåret 2019) publiceras den 10/2
Tertialrapport 1 (januari-april 2020) publiceras den 3/6
Tertialrapport 2 (maj-augusti 2020) publiceras den 2/10