Erbjudande om att investera i förlagsandelar

2019-11-22  Denna sida samlar all information gällande erbjudandet att teckna förlagsandelar i Lantmännen. Det är viktigt att du går igenom allt informationsmaterial och själv tar ställning till om du vill investera i Lantmännens förlagsandelar.

Rätt att teckna förlagsandelar tillkommer

 • Medlemmar i föreningen och till föreningen anslutna lokalföreningar
 • Ägare till fåmansbolag som är medlem i föreningen
 • Närstående till medlemmar i föreningen och till ägare av fåmansbolag som är medlem i föreningen
 • Medlemmar avgångna 2017 eller senare
 • Tillsvidareanställda i koncernen i Sverige
 • Styrelseledamöter i föreningen och i andra styrelser i koncernen i Sverige
 • Innehavare av förlagsandelar från emissionen 2014
 • Lantmännens stiftelser
 • Ett antal på förhand vidtalade företag och föreningar inom de gröna näringarna i Sverige

Så här gör du för att teckna förlagsandelar

 • För att teckna förlagsandelar behöver du ett VP- konto eller en värdepappersdepå hos valfri svensk förvaltare. Ansökan om VP-konto gör du hos din bank.
 • Fyll i anmälningssedeln/teckningsblanketten som du finner ovan och skicka den till Nordea:

      Nordea Bank Abp, filial i Sverige  
      Issuer Services M423
      105 71 Stockholm

 • Observera att endast en anmälan per köpare kommer att beaktas och att anmälan är bindande.
 • Din anmälan måste vara Nordea tillhanda före kl. 16 den 18 december 2019.

Så här gör du för att betala förlagsandelarna

 • Nordea skickar en avräkningsnota (betalningsinstruktion) runt den 9 januari 2020
 • Betala förlagsandelarna senast den 23 januari 2020

Anmälan senast 18 december 2019, före kl. 16.00

Om att investera i Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Genom forskning och verksamhet i hela värdekedjan tar vi ansvar från jord till bord. Alla medarbetare och medlemmar bidrar till verksamheten, och vi har ett gemensamt intresse av att Lantmännen utvecklas på ett positivt sätt. Genom att ge ut förlagsandelar kan Lantmännen erbjuda både medlemmar och medarbetare en möjlighet att få del av resultatet och värdetillväxten i Koncernen.

50942 Hostsadd_teaser.jpg
Syftet med att ge ut förlagsandelar är huvudsakligen att öka intresset och engagemanget för Lantmännen hos både medlemmar och medarbetare samt att bredda kapitalbasen i föreningen. Att investera i värdepapper är något som kräver kunskap, information och eftertanke. En investering innebär både möjligheter och risker. Möjligheten är givetvis en bra avkastning som är direkt kopplad till resultatet i Lantmännen – ju bättre resultat desto högre avkastning.

Risken är att resultatet inte når de nivåer vi hoppas på, något som kan bero på både råvarupriser, energipriser och efterfrågan på våra produkter. Innan du bestämmer dig: se möjligheterna, men var medveten om riskerna!

Vi tror att du som investerar kommer att bli ännu mer intresserad av Lantmännen. Vi hoppas att du ska följa utvecklingen på marknaden, oavsett om det gäller foder, pasta, traktorer eller wienerbröd. Vi hoppas också att du ska följa hur vårt ekonomiska resultat utvecklas och att du ska vara stolt över att äga eller arbeta i ett företag som tar ansvar från jord till bord. Lantmännens utveckling och utdelningen på förlagsandelarna bygger på allt det vi gör tillsammans, som medlemmar och medarbetare!

Stockholm, november 2019

Per Lindahl,
ordförande Lantmännen

Per Olof Nyman,
vd och koncernchef