Lantmännen styrs och ägs av lantbrukare

Lantmännen är ett kooperativ som ägs och styrs av 20 000 svenska lantbrukare. Medlemmarna runt om i landet är antingen direktanslutna till Lantmännen eller medlemmar i någon av de 22 lokalföreningar som är anslutna till Lantmännen.

Kommande distriktsstämmor hålls på telefon

Med hänsyn till medlemmars och medarbetares säkerhet och mot bakgrund av myndigheternas skärpta rekommendationer på grund av smittriskerna under den pågående Coronaepidemin, har Lantmännen beslutat att ersätta samtliga distriktsstämmor med stämmor per telefon.

Läs mer om hur du deltar i mötet under respektive distriktsstämma. Obs! viktigt att medlemmar som avser att vara med på telemöte anmäler sig så att vi har en korrekt röstlängd. 

Distrikt Uppland 

Distrikt Norrbotten

Distrikt Kalmar-Öland

Distrikt Gotland

Distrikt Västerbotten

Distrikt Höglandet

Läs mer om senaste uppdateringarna kring Corona/Covid 19 här