Distriktsstämmor 2020

Med hänsyn till medlemmars och medarbetares säkerhet och mot bakgrund av myndigheternas skärpta rekommendationer på grund av smittriskerna under den pågående Coronaepidemin, har Lantmännen beslutat att kommande distriktsstämmor ersätts med telefonmöten.
Läs mer under respektive distriktsstämma nedan.
Obs! viktigt att medlemmar som avser att vara med på telemöte anmäler sig så att vi har en korrekt röstlängd.