Kurs för emissionshandeln

Efter varje handelsdag redovisas den aktuella kursen och övrig information om periodens handel. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsdagen.

Transaktionspris Orderperiod 11, 2019 är 125 SEK, dvs 125%.

Orderperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 9 oktober 2019 – 28 oktober 2019.
Inkomna köpordrar uppgick till 5 794 000 kr och köplimit låg mellan 115-142% av nominellt värde.
Inkomna säljordrar uppgick till 19 270 337 kr och säljlimit låg mellan 8-150%.
Antalet matchade affärer blev 161 stycken, varav 27 köp och 135 försäljningar.
Total omsatt volym uppgick till 4 203 048 st.
Sista köparen fick köpa 116 048 st av 125 000 st enligt order.