Kurs för emissionshandeln

Efter varje handelsdag redovisas den aktuella kursen och övrig information om periodens handel. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsdagen.

Transaktionspris Orderperiod 3, 2020 är 135 SEK, dvs 135%.
Orderperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 13 februari 2020 – 2 mars 2020.
Inkomna köpordrar uppgick till 7 804 895 kr och köplimit låg mellan 115-145% av nominellt värde.
Inkomna säljordrar uppgick till 7 010 962 kr och säljlimit låg mellan 100-145%.
Antalet matchade affärer blev 124 stycken, varav 19 köp och 105 försäljningar.
Total omsatt volym uppgick till 5 194 346 st.
Sista köparen fick köpa 134 451 av 200 000 st enligt order.